Σχέδιο

Έχουμε μια πολύ επαγγελματική και έμπειρη ομάδα σχεδιασμού που μπορεί να χειριστεί επιδέξια το Photoshop και το AutoCAD.

--- Μπορούμε όχι μόνο να αναπτύξουμε το λεπτό έργο τέχνης με βάση την αρχική ιδέα του σχεδιασμού ή τις φωτογραφίες χαλιών, αλλά και να προτείνουμε τα σχέδια που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.

Designing

--- Μπορούμε να κάνουμε 2D ή 3D προοπτική για να προσομοιώσουμε το αποτέλεσμα του χαλιού στην πραγματική σκηνή.

Designing1

--- Μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ λεπτομερές διάγραμμα ραφής για να δείξουμε την ακριβή ποσότητα, τη σπατάλη και τη θέση σύνδεσης, τα οποία θα είναι χρήσιμα για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και χρήσιμα για την τελική εγκατάσταση.

Designing2