Κομμάτι παραγωγής

Κομμάτι παραγωγής

Αφού λάβει την έγκριση της παραγγελίας από τον πελάτη, ο διαχειριστής προμηθειών μας θα εκδώσει τις οδηγίες παραγωγής στο τμήμα παραγωγής και θα παρακολουθήσει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής και θα ενημερώσει τον πελάτη μας ειδικά για το προσαρμοσμένο προϊόν.

Θα κρατάμε τους πελάτες μας ενήμερους για οποιοδήποτε πρόβλημα ή καθυστέρηση στην παραγωγή και θα συμβουλεύουμε τις εναλλακτικές λύσεις και τις λύσεις μας.